3ος Κύκλος

Βασικής Εκπαίδευσης στη Διαμεσολάβηση Αστικών και Εμπορικών Υποθέσεων (Ν. 4640/2019)

ΣΥΡΟΣ 22/06/2022 έως 13/07/2022

–> Εγγραφές μέχρι 15/06/2022

Ο Φορέας Εκπαίδευσης Διαμεσολαβητών του Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ του Πανεπιστημίου Αιγαίου και τα «Προγράμματα Δια Βίου Μάθησης του Πανεπιστημίου Αιγαίου», ανακοινώνουν τον 3ο Κύκλο Βασικής Εκπαίδευσης στη Διαμεσολάβηση Αστικών και Εμπορικών Υποθέσεων (Ν.4640/2019), στο νησί της Σύρου,  συνολικής διάρκειας 106 ωρών, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο Ν. 4640/2019.

Το Πρόγραμμα «Βασική Εκπαίδευση στη Διαμεσολάβηση Αστικών και Εμπορικών Υποθέσεων (Ν. 4640/2019)»  φιλοδοξεί να εισάγει τους/τις εκπαιδευομένους/ες στο γνωστικό πεδίο της Εναλλακτικής Επίλυσης Διαφορών, της Διαμεσολάβησης και των Διαπραγματεύσεων και να τους/τις εφοδιάσει με όλες τις απαιτούμενες γνώσεις, τεχνικές, δεξιότητες και γνωστικά εργαλεία, ώστε μετά το πέρας της Εκπαίδευσης να πιστοποιηθούν, κατόπιν εξετάσεων από τον Φορέα και εν συνεχεία να λάβουν μέρος επιτυχώς στις εξετάσεις Διαπίστευσης Διαμεσολαβητών του Υπουργείου Δικαιοσύνης ώστε να διεξάγουν επαγγελματικά Διαμεσολαβήσεις.

Η Εκπαίδευση σχεδιάστηκε πρωτότυπα και διδάσκεται στην Ελληνική γλώσσα, διαπνέεται και συμπεριλαμβάνει τις πλέον πρόσφατες και προηγμένες εκφάνσεις της διαδικασίας της Διαμεσολάβησης όπως αυτές αναπτύσσονται και εξελίσσονται διαχρονικά διεθνώς, καθώς και τις πλέον αποτελεσματικές και σύγχρονες διαδικασίες βιωματικής και θεωρητικής επαγγελματικής κατάρτισης ενηλίκων.

Η συμμετοχή στο Πρόγραμμα προσφέρει επίσης στους/στις εκπαιδευόμενους/ες την ευκαιρία διασύνδεσης με διεθνώς αναγνωρισμένους Διαμεσολαβητές και Φορείς Διαμεσολάβησης στο εξωτερικό αλλά και πρόσβαση σε πλούσιο εκπαιδευτικό υλικό που καλύπτει την θεωρία και την πράξη της  Διαμεσολάβησης και προσφέρει εναύσματα για περαιτέρω διερεύνηση του θαυμαστού γνωστικού πεδίου της Εναλλακτικής Επίλυσης Διαφορών.

ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Η σύνθεση της Επιμορφωτικής Ομάδας και η επιλογή των Επιμορφωτών/τριών Διαμεσολάβησης στοχεύει στην κατά το μέγιστο δυνατό πολύπλευρη θεωρητική και πρακτική προσέγγιση του γνωστικού αντικειμένου της Διαμεσολάβησης.

Το Πρόγραμμα Βασικής Εκπαίδευσης Διαμεσολάβησης Αστικών και Εμπορικών Υποθέσεων διεξάγεται υπό την Ακαδημαϊκή Ευθύνη του Καθηγητή του Πανεπιστημίου Αιγαίου Παναγιώτη Γρηγορίου.

Η Εκπαίδευση σχεδιάστηκε και εκπονήθηκε από τις Εκπαιδεύτριες Διαμεσολάβησης, διαπιστευμένες Διαμεσολαβήτριες και Δικηγόρους (LL.M) Μαρία Χατζηλεωνίδα (Για το Βιογραφικό πατήστε εδώ) και Μαρία Φαροπούλου (Για το Βιογραφικό πατήστε εδώ), ιδρυτικά μέλη της Αστικής Μη Κερδοσκοπικής Εταιρίας “The Mediation Lab ΑΜΚΕ” (www.themediationlab.com, e-mail: themediationlab@gmail.com), με πολύχρονη εμπειρία, σύγχρονη θεωρητική κατάρτιση και επιμόρφωση, τόσο στη Διαμεσολάβηση όσο και στην Εκπαίδευση Διαμεσολαβητών.

Στο Πρόγραμμα εκπαιδεύουν οι Μαρία Φαροπούλου, Μαρία Χατζηλεωνιδα καθώς επίσης οι εξαιρετικά έμπειρες και επιστημονικά καταρτισμένες Εκπαιδεύτριες Διαμεσολάβησης, διαπιστευμένες Διαμεσολαβήτριες και Δικηγόροι (LL.M)., Ελένη Πλέσσα (Για το Βιογραφικό πατήστε εδώ) και Ειρήνη Ματσούκα (Για το Βιογραφικό πατήστε εδώ) καθώς και οι Καθηγητές του Πανεπιστημίου Αιγαίου, Παναγιώτης Γρηγορίου (Για το Βιογραφικό πατήστε εδώ), Βασίλειος Τουντόπουλος (Για το Βιογραφικό πατήστε εδώ) και Μιχάλης Ρουμελιώτης (Για το Βιογραφικό πατήστε εδώ).

Το Πρόγραμμα Εκπαίδευσης

Το Πρόγραμμα θα διεξαχθεί από την 22/06/2022 έως και την 13/07/2022, στο σύνολο των 106 ωρών, ως εξής:

 • 43 ώρες σύγχρονης εξ αποστάσεως διαδικτυακής εκπαίδευσης μέσω της πλατφόρμας Big Blue Button και συγκεκριμένα:
  • Τετάρτη, 22/06/2022: 16.00 – 20.00 (Θέματα Ιδιωτικού Δικαίου)
  • Πέμπτη, 23/06/2022: 16.00 – 20.00 (Θέματα Ιδιωτικού Δικαίου και Δικαίου Εταιρειών)
  • Παρασκευή, 24/06/2022: 16.00-20.00 (Θέματα Γενικού Εμπορικού Δικαίου και Δικαίου Αξιογράφων)
  • Σάββατο 25/06/2022: 16.00-20.00 (Θέματα Ενωσιακού κ Εθνικού Νομικού Πλαισίου Διαδικασίας Διαμεσολάβησης)
  • Δευτέρα, 27/6/2022: 16.00-20.00 (Θέματα Θεωρίας Διαμεσολάβησης)
  • Τρίτη, 28/06/2022: 16.00–21.00 (Θέματα Θεωρίας Διαμεσολάβησης)
  • Τετάρτη, 29/06/2022: 16.00-21.00 (Θέματα Θεωρίας Διαμεσολάβησης)
  • Δευτέρα 11/07/2022: 14.00-21.00 (Θέματα Διαμεσολάβησης, Θεωρία και Πρακτική)
  • Τρίτη,12/07/2022: 14.00-20.00 (Θέματα Διαμεσολάβησης, Θεωρία και Πρακτική)
 • 50 ώρες διά ζώσης εκπαίδευσης και συγκεκριμένα:
  • Δευτέρα, 04/07/2022: 09.00-19.00 (Θέματα Διαμεσολάβησης, Θεωρία και Πρακτική)
  • Τρίτη, 05/07/2022: 09.00-19.00 (Θέματα Διαμεσολάβησης, Θεωρία και Πρακτική)
  • Τετάρτη, 06/07/2022: 09.00-19.00 (Θέματα Διαμεσολάβησης, Θεωρία και Πρακτική)
  • Πέμπτη, 07/07/2022: 09.00-19.00 (Θέματα Διαμεσολάβησης, Θεωρία και Πρακτική)
  • Παρασκευή,08/07/2022:09.00-19.00 (Θέματα Διαμεσολάβησης, Θεωρία και Πρακτική)
 •  13 ώρες δια ζώσης συνολικής αξιολόγησης
  • Τετάρτη, 13/07/2022: 09.00-20.00 (ημέρα αξιολόγησης, φυσική παρουσία εκπαιδευομένων 4 ώρες περίπου ο καθένας)

Σημείωση: Το λεπτομερές θεματικό Πρόγραμμα Εκπαίδευσης ανά ημέρα εκπαίδευσης διανέμεται στους/στις εγγεγραμμένους/ες εκπαιδευόμενους/ες

 • Πτυχίο Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης, οποιουδήποτε γνωστικού αντικειμένου, Ελληνικού ή Αλλοδαπού Πανεπιστημίου
 • Πλήρης, χωρίς απουσίες, διαδικτυακή και δια ζώσης, παρακολούθηση της Εκπαίδευσης και συμμετοχή στην αξιολόγηση
 • Καλή γνώση της Ελληνικής και της Αγγλικής Γλώσσας

Τα δίδακτρα του Προγράμματος «Βασική Εκπαίδευση στη Διαμεσολάβηση Αστικών και Εμπορικών Υποθέσεων (Ν.4640/2019)» ανέρχονται στο ποσό των 1.400€ και καταβάλλονται σύμφωνα με τα διαλαμβανόμενα κατωτέρω.

 • Συμπλήρωση και υποβολή ηλεκτρονικά στη διεύθυνση mediation-kedivim@aegean.gr της Αίτησης – Υπεύθυνης Δήλωσης (Για την Αίτηση – Υπεύθυνη Δήλωση εισέλθετε στην ιστοσελίδα μας ή απευθείας από εδώ)
 • Υποβολή μαζί με την Αίτηση – Υπεύθυνη Δήλωση: α) σαρωμένου σε μορφή pdf πτυχίου ανώτατου εκπαιδευτικού ιδρύματος της ημεδαπής ή της αλλοδαπής, β) αποσπάσματος ποινικού μητρώου, από το οποίο να προκύπτει ότι δεν συντρέχουν τα κωλύματα του αρθ. 8 του νόμου 3528/2007 (Α’26) και γ) του αποδεικτικού κατάθεσης των διδάκτρων
 • Κατάθεση των διδάκτρων, συνολικού ποσού 1.400€ (τα τραπεζικά έξοδα μεταφοράς βαρύνουν εξ ολοκλήρου τον/την καταθέτη), πριν την 15/06/2022, στον τραπεζικό λογαριασμό της ALPHA BANK, με ΙΒΑΝ GR7901401150115002002043960, δικαιούχος λογαριασμού: The Mediation Lab ΑΜKE, με αιτιολογία: Ονοματεπώνυμο Εκπαιδευόμενου/νης, Σύρος, 3ος Κύκλος Βασικής Εκπαίδευσης.

Αναλυτικότερα, οι υποψήφιοι δύνανται να εξοφλήσουν τα δίδακτρα του προγράμματος: (α) με εφάπαξ κατάθεση του συνόλου των διδάκτρων, (β) τμηματικά και σε 2 δόσεις. Ειδικότερα, η 1η δόση (ύψους 50%) καταβάλλεται υποχρεωτικά ως προκαταβολή στο πλαίσιο της διαδικασίας εγγραφής μέχρι την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας εγγραφών εκάστου κύκλου, η 2η δόση (ύψους 50%) καταβάλλεται το αργότερο μέχρι την έναρξη της δια ζώσης εκπαίδευσης του ιδίου κύκλου εκπαίδευσης. Και στις δύο περιπτώσεις, η εξόφληση δύναται να πραγματοποιηθεί με κατάθεση στον τραπεζικό λογαριασμό του Τhe Mediation Lab AMKE στην τράπεζα ALPHA BANK με IBAN GR7901401150115002002043960. Η μεταφορά του ποσού μπορεί να γίνει ηλεκτρονικά ή με χρεωστική/πιστωτική κάρτα.

Με την αποστολή των ανωτέρω στην παραπάνω διεύθυνση email, ολοκληρώνεται η έγγραφη των εκπαιδευομένων, στους/στις οποίους/ες αποστέλλονται ηλεκτρονικά τα Στοιχεία Πρόσβασης στην Πλατφόρμα Moodle για το Εκπαιδευτικό Υλικό και στην Πλατφόρμα Big Blue Button για την Παρακολούθηση του σύγχρονου, εξ αποστάσεως, τμήματος της Εκπαίδευσης μαζί με αναλυτικές οδηγίες σχετικά με το Πρόγραμμα.

 Σημαντική Σημείωση: Αιτήσεις συμμετοχής θα γίνονται δεκτές υπό την προϋπόθεση ότι έχουν καταβληθεί τα δίδακτρα, και μέχρι την εξάντληση των διαθέσιμων θέσεων (έως 21 εκπαιδευόμενοι/ες) για τον κάθε Κύκλο Εκπαίδευσης, κατ’ απόλυτη σειρά προτεραιότητας. Αιτήσεις που υποβάλλονται χωρίς να έχουν καταβληθεί τα δίδακτρα μέχρι την καταληκτική ημερομηνία της 15/06/2022, δεν θα λαμβάνονται υπόψη.

Αναλυτικές πληροφορίες για το Πρόγραμμα Εκπαίδευσης στο https://mediation.aegean.gr/ ή στο e-mail της Γραμματείας του Φορέα mediation-kedivim@aegean.gr

Σημειώνεται, ότι στο Φορέα έχουν ληφθεί όλα τα αναγκαία μέτρα για την προστασία της υγείας όλων και την ασφαλή διεξαγωγή και ολοκλήρωση της Εκπαιδευτικής Διαδικασίας.